Nyheter

Ny verksamhet

Vi startar nu även upp ledarskapskurser där vi inbegriper kroppsspråk och använder experten på detta – en häst. En upplevelsebaserad träningsmetod som ger fantastiska, djupa insikter om en själv. Eftersom människor, liksom hästar, bemöter en som man blir bemött, ger detta omgående effekter.

Här använder vi hästen som lärare. Hästen speglar våra föreställningar och synsätt. Hästen förställer sig inte utan du får direktsvar på ditt beteende, till skillnad mot människor som håller masken eller väljer att tolka utefter sina egna referensramar.  Hästen är heller inte långsint.
Kurserna är lämpliga för hästrädda, hästvana och alla däremellan!
Vi kan använda EFT- metoden för att minska specifika rädslor.  Välkommen på kurs eller separat coachning.