Nyheter

Mental träning

Vi är ofta våra egna värsta kritiker. Det är oftast vi själva som sätter gränserna för vad vi kan klara.   Genom att ge akt på sina tankar, vända sina känslor, observera sitt kroppsspråk – dvs träna mentalt, kan vi nå längre, och må bättre. Jag kommer gärna till din ridklubb. Se Mental träning ovan.