Megs ridtips

SINGLE_RIDTIPS.php

Flytta framdel

Ni har säkert hört att man alltid ska rätta in framdelen på bakdelens spår. Många hästar är sneda och det innebär att vänster bak går inte i samma spår som vänster fram, utan på en egen linje till höger eller vänster om den. När vi försöker få hästen mer ”samlad” dvs att den ska bära upp sig mer med bakdelen, blir det svårt eftersom bakdelen då inte är mitt bakom framdelen. Att försöka flytta bakdelen rätt är svårare, eftersom bakdelen består av kraftiga rörben medan framdelen är upphängd i en muskelgördel. Så rätta in framdelen på det spår som bakdelen är på, och öka sen framåt några steg så trampar bakdelen lätt in och tar upp mer vikt under några steg till att börja med.

Det här gör att det är väldigt viktigt att ryttaren lär sig rätt från början hur man flyttar framdelen, dvs hur man svänger. Håll upp blicken så att axlarna hålls på samma nivå. Då försvinner risken att du viker dig i en sida och får vikten felplacerad. Om du bara med blicken ser dit du ska, så ska du känna att sittbenet åt det hållet pressas en aning mer ner i sadeln. Led med handen dit vill, lite om det räcker, mycket om det behövs. Tänk på att tygeltaget är ledande/höjande osv bara just då du ändrar handens läge. Glöm inte lätta efter varje tygeltag och börja om, så ta gärna flera små mjuka ledande tygeltag. Och så förstås, lägg till den andra sidans skänkel, kanske lite längre fram, eftersom det är framdelen som ska svänga.

Meg